Gerlach Clinic – Specjalistyczne Gabinety Lekarskie – Centrum Medyczne Bielsko Biała

784 313 511
784 313 611

ul. Legionów 26/28
Bielsko Biała

Poniedziałek - Piątek
9:00 - 20:00

Wsparcie psychologiczne

Wsparcie i zrozumienie dla rozwoju Twojego dziecka

Zakres pomocy

 • zajęcia socjoterapeutyczne w grupie do 4 osób
 • terapia ręki
 • terapia dla dzieci i młodzieży mających problemy w relacjach z rówieśnikami, rodziną, mających lęk przed szkołą lub zachowujące się agresywnie
 • rozmowa wspierająca
 • terapia pedagogiczna

 

Indywidualne podejście i terapia

Każde dziecko jest unikalne, dlatego nasze podejście jest zawsze indywidualnie dostosowane do jego potrzeb. Współpracujemy z rodzicami i opiekunami, aby zapewnić najbardziej efektywne formy wsparcia, które mogą obejmować terapię indywidualną, zajęcia grupowe, warsztaty dla rodziców oraz konsultacje z nauczycielami i innymi specjalistami.

 

Rozmowa wspierająca

Rozmowa wspierająca opiera się na doraźnej pomocy psychologicznej. Ten rodzaj krótkotrwałej terapii skierowany jest dla osób w kryzysie, potrzebujących wsparcia emocjonalnego czy rozmowy. Rozmowa wspierająca różni się od tradycyjnej psychoterapii tym, że pacjent nie pracuje nad zrozumieniem i przepracowaniem problemu, ale skupia się na uzyskaniu harmonii i poprawie samopoczucia tu i teraz.
Zapraszam na konsultacje jeśli potrzebujesz wsparcia – wysłucham Twoich potrzeb, trudności i wątpliwości. Taka rozmowa może wystarczyć do rozwiązania problemu lub pozwoli spojrzeć na Twój problem inaczej.
Oferta skierowana jest zarówno dla dzieci, młodzieży i dorosłych.


Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to proces długotrwałych oddziaływań nastawionych na pomoc dziecku. Celem jest niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych. Terapia dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych, percepcyjno-motorycznych, pomaga w realizacji obowiązków szkolnych. Terapia wymaga ścisłej współpracy na linii terapeuta – dziecko-rodzic.
Terapią mogą być objęci:

 • Uczniowie dyslektyczni – specyficzne trudności w czytaniu
 • Uczniowie z dysgrafią – specyficzne trudności w pisaniu
 • Uczniowie z dysortografią – specyficzne trudności w opanowaniu poprawnej pisowni, w szczególności pod względem ortograficznym
 • Uczniowie z dyskalkulią – trudności z liczeniem pamięciowym, z opanowaniem materiału z matematyki

Oferta skierowana jest do dzieci w wieku 7 do 11 lat.

 

Terapia ręki

Ręce to jedno z najcenniejszych narzędzi poznania, a co za tym idzie, nabywania nowych umiejętności, czyli rozwoju. Rola ręki szczególnie widoczna jest w obszarze samoobsługi, komunikacji, w nauce i zabawie.
Terapia ręki do której zapraszam ma na celu zaangażowanie całej kończyny górnej w wykonywanie różnorodnych zadań poprawiających jej funkcjonowanie i doskonalenie ruchów precyzyjnych , w tym także przygotowanie ręki do jednej z najwyższych funkcji jaką jest pisanie.
Do współpracy zapraszam dzieci, u których występują:

 • problemy z koordynacją obu rąk: wycinanie nożyczkami, manipulacja przedmiotami, jedzenie sztućcami
 • problemy z nauką samoobsług: ubieranie się, zapinanie guzików, mycie rąk, zdejmowanie skarpetek, wiązanie sznurówek
 • nieadekwatne dostosowanie siły i szybkości ruchów do wykonywanej czynności,
 • zaburzenia sprawności grafomotorycznej – dziecko nie lubi nie umie wycinać, rysować, malować, ma niedokładne i niestaranne pismo, każda nowa forma zajęć z wykorzystaniem umiejętności rąk nie sprawia dziecku przyjemności, trudności w trzymaniu kredek czy ołówka, przedmioty wypadają w dłoni lub przebijają kartkę pod ich naciskiem,
 • trudności z koncentracją, nieprawidłowa postawa ciała,
 • niechęć do dotykania rożnych faktur,
 • zbyt wolne tempo wykonywania różnych czynności manualnych, co prowadzi do niestaranności
 • Występowanie obniżonego lub podwyższonego napięcia mięśniowego w obrębie kończyny górnej oraz obręczy barkowej

Ćwiczenia dobieranie podczas zajęć rozwijają wszystkie funkcje motoryczne. Ćwiczenia są indywidualnie dopasowane do potrzeb dziecka. Rodzic otrzymuje instrukcje, jak samodzielnie może wspierać rozwój swojego dziecka.
Oferta skierowana jest dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat.

 

Zajęcia socjoterapeutyczne

Socjoterapia kierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży nie radzącej sobie z własnymi emocjami, mającej problemy z kontrolą zachowania, zamkniętej w sobie lub przejawiającej inne kłopotliwe zachowania.
Zajęcia mają charakter cyklicznych spotkań grupowych (do 4 osób), na które składają się rozmowy, odpowiednio dobrane gry, zabawy. Dzięki systematycznym spotkaniom i realizacji programu dzieci i młodzież nabywają umiejętności, które pozwalają im sprawniej funkcjonować społecznie i radzić sobie z różnymi problemami.
Oferta skierowana jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat

Poznaj naszego eksperta: mgr Adriana Włosek

Jestem pedagogiem specjalnym, oligofrenopedagogiem, socjoterapeutą oraz terapeutą ręki. Obecnie kończę studia magisterskie z psychologii klinicznej i osobowości. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą borykającą się z problemami emocjonalnymi, wychowawczymi, edukacyjnymi. Udzielam wsparcia również rodzicom. W swojej pracy kierują się przede wszystkim postawą empatii, otwartości, uważności i szacunku. Uważam, że „każdy jest inny i każdy potrzebuje indywidualnego podejścia”. Praca jest moją pasją, a pomagania dzieciom i ich rodzinom sprawia mi ogromną radość. Jestem mężatką i matką nastoletniej córki.

Skontaktuj się z nami i zarezerwuj wizytę

Jeżeli Twoje dziecko potrzebuje wsparcia psychologicznego lub masz pytania dotyczące jego rozwoju, Gabinet Psychologii Dziecięcej w Gerlach Clinic jest do Twojej dyspozycji. Zapraszamy do umówienia się na konsultację, aby nasz zespół mógł ocenić potrzeby Twojego dziecka i zaproponować najlepsze rozwiązania.